1. Nośniki pamięci masowej.
  2. Zasoby komputera
  3. Kopiujemy lub przenosimy pliki i foldery
  4. Usuwamy pliki i foldery
  5. Kompresujemy i dekompresujemy pliki i foldery

Cele edukacyjne"

  • Poznanie sposobów rysowania wielokątów i krzywych w programie graficznym.
  • Poznanie i stosowanie przekształceń obrazów w programie graficznym.
  1. Elementy komputera.
  2. Działanie komputera i sieci komputerowej.

Sprawdziany dotyczące praktycznej umiejętności pracy z komputerem oraz wiadomości teoretycznych z zakresu lasy piątej.