1. Program Logomocja
  2. Tworzymy rysunek w Edytorze postaci i zapisujemy go w pliku.
  3. Tworzymy animacje w Edytorze postaci i zapisujemy ją w pliku.
  4. Przykłady animacji
  5. Sztuczki ułatwiające przygotowanie animacji.