1. Wklejamy do tekstu fragment rysunku, wykorzystując schowek
 2. Sposoby ozdabiania obrazu tekstem
 3. Wstawiamy do tekstu obraz z pliku
 4. Sztuczki ułatwiające wstawianie obrazów
 1. Nośniki pamięci masowej.
 2. Zasoby komputera
 3. Kopiujemy lub przenosimy pliki i foldery
 4. Usuwamy pliki i foldery
 5. Kompresujemy i dekompresujemy pliki i foldery

Cele edukacyjne"

 • Poznanie sposobów rysowania wielokątów i krzywych w programie graficznym.
 • Poznanie i stosowanie przekształceń obrazów w programie graficznym.
 1. Elementy komputera.
 2. Działanie komputera i sieci komputerowej.

Sprawdziany dotyczące praktycznej umiejętności pracy z komputerem oraz wiadomości teoretycznych z zakresu lasy piątej.