1. Elementy komputera.
  2. Działanie komputera i sieci komputerowej.

Cele edukacyjne"

  • Poznanie sposobów rysowania wielokątów i krzywych w programie graficznym.
  • Poznanie i stosowanie przekształceń obrazów w programie graficznym.