Pomoc dla "Search courses"
 1. Właściwości Baltiego.
 2. Tworzymy proste animacje.
 3. Zmiana pozycji Baltiego.
 4. Tworzymy złożone animacje.
 5. Sztuczki w programie Baltie.
 1. Program Baltie.
 2. Budujemy scenę.
 3. Czarujemy z Baltiem.
 4. Programujemy z Baltiem.
 5. Wielokrotne powtarzanie tych samych czynności.
 1. Komiks
 2. Scenariusz szkolnego przedstawienia.
 3. Wycinane litery
 4. Zadania projektowe.
 1. Wykonujemy obramowanie i cieniowanie
 2. Wykorzystujemy WordArt
 3. Wstawiamy do tekstu Kształty
 4. Grupujemy wstawione obiekty
 5. Wstawiamy do tekstu tabelę
 6. Drukujemy dokument tekstowy
 1. Wklejamy do tekstu fragment rysunku, wykorzystując schowek
 2. Sposoby ozdabiania obrazu tekstem
 3. Wstawiamy do tekstu obraz z pliku
 4. Sztuczki ułatwiające wstawianie obrazów
 1. Nośniki pamięci masowej.
 2. Zasoby komputera
 3. Kopiujemy lub przenosimy pliki i foldery
 4. Usuwamy pliki i foldery
 5. Kompresujemy i dekompresujemy pliki i foldery

Cele edukacyjne"

 • Poznanie sposobów rysowania wielokątów i krzywych w programie graficznym.
 • Poznanie i stosowanie przekształceń obrazów w programie graficznym.
 1. Elementy komputera.
 2. Działanie komputera i sieci komputerowej.

Sprawdziany dotyczące praktycznej umiejętności pracy z komputerem oraz wiadomości teoretycznych z zakresu lasy piątej.